Bewaartermijn jaarverslag BOA

Beste Zaalberg,

Hoe lang dient een jaarverslag boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) bewaard te blijven volgens de selectielijst?

Ik vind het volgende: jaarverslagen die op grond van wet- en regelgeving dienen te worden opgesteld, zoals het burgerjaarverslag en leerplicht worden bewaard onder categorie 4.1.9, maar waar valt het jaarverslag boa daar onder?

Antwoord:

Bij resultaat 4.1.9 van de selectielijst 2020 voor gemeenten en intergemeentelijke organisaties worden het burgerjaarverslag en het jaarverslag leerplicht als voorbeelden genoemd. Dat houdt in dat alle jaarverslagen die een gemeente of andere aangesloten organisatie opstelt onder resultaat 4.1.9 vallen. Indien een boa dus een jaarverslag opstelt (namens de gemeente) dan valt dit jaarverslag ook onder 4.1.9

Terug naar overzicht