Bewaartermijn hotspot wijzigen

Beste Zaalberg,

Een onderdeel van het toepassen van een hotspot is informatie uitzonderen van vernietiging. De informatie moet dan permanent bewaard blijven, en krijgt dus een nieuw resultaat.

Maar welk nieuwe resultaat moet je nu aan de informatie geven? Moet het resultaat specifiek verbonden zijn aan het proces waartoe de informatie behoort of is er een generiek resultaat in de selectielijst wat te gebruiken is voor alle informatie behorende tot een hotspot?

Antwoord:

Een hotspot is, indien de informatie normaal gesproken vernietigbaar is, een uitzondering op de selectielijst. Juist omdat het een uitzondering betreft, is er in de selectielijst geen resultaat aanwezig voor deze informatie.

Voor het opstellen van de hotspotmonitor is er wel een resultaat, namelijk 2.1.1 Beleid met externe werking. Dit geldt dus voor het opgestelde rapport/beleidsstuk. Voor de informatie die onderdeel uitmaakt van de hotspotmonitor is dus geen resultaat. Deze informatie valt namelijk onder paragraaf 1.3 van de selectielijst ‘Criteria voor uitzondering van vernietiging’ (blz. 9-10). Daar kunt u naar verwijzen in het rapport/beleidsstuk dat u opstelt.

 

Terug naar overzicht