Bewaartermijn grafregisters

Beste Zaalberg,

Zo nu en dan ontvangt de gemeentelijke begraafplaats vragen van burgers over graven van voorouders en tot een bepaalde periode kunnen zij in hun administratie terugzien wie waar heeft gelegen, ook als de inhoudelijke stukken al zijn vernietigd of het graf is geruimd. Nu vraag ik me af welke bewaartermijn geldt voor de metagegevens die zijn overgebleven (welke persoon in welk graf lag en hoe lang). Dienen deze gegevens ook vernietigd te worden wanneer een graf is geruimd, of kan dit tot een bepaalde termijn behouden blijven (en zo ja, op basis van welke grondslag)? Alvast dank voor uw antwoord.

Antwoord: 

Elke begraafplaats dient een register bij te houden onder de Wet op de Lijkbezorging (art. 27, 50 en 65) met daarin alle begraven lijken en een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn. Dat register is openbaar en dient overgebracht worden naar het archief bij opheffing oftewel permanent bewaard.

Hoewel de wet geen regels heeft voor het bijhouden van graven die geruimd zijn, kan u ervanuit gaan dat dit soort gegevens ook onderdeel van het register zullen zijn en dus als onderdeel van het register permanent worden bewaard.

Aangezien het hier overleden personen betreft, is de Algemene Verordening Persoonsgegevens niet van toepassing op dit register.

Terug naar overzicht