Bewaartermijn gepubliceerde besluiten

Beste Zaalberg,

Moeten de gepubliceerde geanonimiseerde besluiten van bv de WOO blijvend bewaard worden of hebben gepubliceerde besluiten dezelfde bewaartermijn als het proces.
Wanneer deze digitaal worden afgehandeld zouden er 2 aparte zaken gemaakt worden. Een zaak waarin het proces wordt afgehandeld en een zaak waarin het gepubliceerde besluit zit? Of is het voldoende wanneer het platform waarom de besluiten gepubliceerd worden blijvend gearchiveerd worden?

Antwoord: 

De bewaartermijn van documenten die onder de Wet Open Overheid vallen, is nog niet helemaal duidelijk.

Afgelopen juni heeft de (nieuwe) Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (dat is ingesteld specifiek voor de WOO) een advies gestuurd richting het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) waarin een bewaartermijn van 10 jaar wordt aangehouden of korter indien de bewaartermijn van de zaak korter is.

Dat betekent dat bijvoorbeeld evenementenvergunningen 1 jaar na het evenement ook van het platform verwijderd mag/moet worden en verslagen van raadsvergaderingen na 10 jaar.

Wat BZK met dit advies gaat doen, is nog niet bekend.

Terug naar overzicht