Bewaartermijn gegevens werktelefoons

Beste Zaalberg,

Kunt u ons van advies dienen over hoe lang opgeslagen gegevens van onze werktelefoons dienen te worden bewaard?
Het schijnt dat deze gegevens ergens worden opgeslagen. (dus info over naar wie je hebt gebeld, hoe vaak je hebt gebeld, welke nummers je hebt gebeld enz.)
Maar hoe lang zou dat bewaard moeten blijven?

Antwoord: 

Het is ons niet bekend dat gemeenten of gemeentelijke organisaties gegevens bewaren over de belgeschiedenis van werktelefoons.

Het is wel zo dat telecomaanbieders deze gegevens bewaren. Tot 2015 was de bewaartermijn 1 jaar on der de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens. Van een telefoongesprek moesten gedurende twaalf maanden de volgende gegevens worden bewaard: begin- en eindtijd, telefoonnummers, namen en adressen van de betrokken abonnees of geregistreerde gebruikers[11] en de locaties waar betrokken mobiele telefoons zich bevinden. De inhoud van het gesprek werd niet opgenomen. Bij sms en MMS idem.

Door een uitspraak van de voorzieningenrechter is deze termijn in 2015 buiten werking gesteld.

Tegenwoordig mag een telecomaanbieder de belgegevens bewaren zolang de afnemer geïnformeerd moet/kan worden over zijn/haar gebruik en factuur.

Indien een gemeente zelf de belgeschiedenis bewaard, zal dat onder 19.1 (V 5 jaar) vallen, tenzij u dit ziet als een soort ‘loging-gegevens’, dan kunt u kiezen voor 19.1.24

Terug naar overzicht