Bewaartermijn door de rechtbank vernietigde omgevingsvergunning

Beste Zaalberg,

Als een rechtbank of de Raad van State een omgevingsvergunning vernietigd moet die vergunning dan voor eeuwig bewaard worden. Als het om een vergunning met brondocumenten BAG gaat is het duidelijk, dan wel. Maar als het bijvoorbeeld om alleen een milieuvergunning gaat is dat ons niet duidelijk. Wij hebben altijd als uitgangspunt aangehouden dat we vergunningen en eventuele bijbehorende procedures bij de Raad van State voor eeuwig bewaren. Bij procedures bij een rechtbank hebben we dat niet aangehouden.

Antwoord:

De Selectielijst zegt hier een aantal dingen over:
1. Verleende omgevingsvergunningen met brondocumenten voor de BAG die worden ingetrokken dienen bewaard te worden onder resultaat 11.3.1. Strikt genomen staat de gerechtelijke procedure daar los van.
Resultaat 13.1.3 zegt echter dat geschillen over te bewaren zaken ook bewaard moeten worden. M.a.w. als het geschil over een verleende omgevingsvergunning gaat, dient ook de rechtszaak bewaard te worden (in ieder geval de uitspraak)
2. Een ingetrokken milieuvergunning moet onder 11.3.2 ook bewaard te worden. Dus technisch gesproken geldt het bovenstaande ook over uitspraken die milieuvergunningen vernietigen. Echter, dis is niet wat de opstellers van de selectielijst met dit resultaat voor ogen hadden. Het resultaattype is alleen bedoeld voor milieuvergunning die ook daadwerkelijk zijn gebruikt en in een later stadium wordt ingetrokken omdat er bijvoorbeeld een nieuwe milieuvergunning is of omdat het bedrijf ophoudt met bestaan. Het was niet bedoeld om vernietigde milieuvergunningen permanent te bewaren. Dat is dus iets wat moet worden aangepast in de selectielijst.
3. Wat de selectielijst wel voor ogen heeft, is dat zaken die precedentwerking hebben, permanent worden bewaard als uitzondering op de selectielijst (paragraaf 1.3). Het wordt echter overgelaten aan de organisatie om te bepalen wat een precedentwerking heeft en wat niet.

Kortom: technisch gesproken moet nu ook de vernietiging van een milieuvergunning permanent worden bewaard onder 13.1.3 en 11.3.2. Praktisch dient u zelf te kijken naar of de uitspraak van de rechtbank precedentwerking heeft en dan te besluiten of u dit permanent bewaard of niet.

Terug naar overzicht