Bewaartermijn Declaraties Sociaal Domein

Beste Zaalberg,

Aan de hand van toekenning van bijvoorbeeld Minimabeleid of Bijzondere Bijstand worden vaak declaraties ingediend.
De aanvraag mbt valt onder 8.1 Voorzieningen verstrekken – verstrekt met een bewaartermijn 10 jaar.

Waar vallen de declaraties onder?

Antwoord:

De declaraties worden gebruikt om de uitkering te kunnen verantwoorden. Met andere woorden: de declaraties worden gebruikt om de uitkering te controleren.

Dat valt onder hoofdproces 12, waar onder 12.1.1 de ‘hercontrole uitkering Sociaal Domein’ een bewaartermijn van 10 jaar na afhandeling heeft.

Als de declaraties dus geen onderdeel uitmaken van de aanvraag, geldt 12.1.1

 

Terug naar overzicht