Bewaartermijn Benoeming BOA’s

Beste Zaalberg,

In de I-navigator staat bij het werkproces ‘Buitengewoon Opsprongsambtenaar (BOA)’ bij resultaat ‘uitgevoerd’ en bewaartermijn van 5 jaar (ingangsdatum ‘ander datumkenmerk’) en selectielijstnummer 9.1. De selectielijst schrijft echter bij nummer 9.1 een bewaartermijn van 1 jaar voor. Omdat wij vanuit ons systeem de bewaartermijn rechtstreeks vanuit de selectielijst willen toekennen aan een zaak, zitten wij met het probleem dat we daarmee afwijken van wat de I-navigator zegt.

Weet u of dit ook bij andere instanties speelt/heeft gespeeld en hoe dit is opgelost? Ik ben benieuwd of dit eerder heeft gespeeld en wat de VHIC in deze adviseert.

Antwoord:

Het klopt dat er bij de benoeming van een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) wordt verwezen naar resultaat 9.1. In het model-DSP wordt ook die verwijzing gehanteerd.

Echter, op basis van reacties van gemeenten is gebleken dat deze bewaartermijn niet klopt. Daarom is in de i-Navigator onderstaande toelichting opgenomen:

Het komt regelmatig voor dat het OM naar aanleiding van een beroep tegen een sanctie het proces-verbaal inclusief de akte van beëdiging van de BOA opvraagt voor processen-verbaal die langer dan een jaar geleden zijn uitgeschreven. Deze documenten kunnen een rol spelen in juridische procedures die meerdere jaren kunnen duren. Daarom hanteren wij een langere bewaartermijn dan in de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen is vermeld.

Dit betekent dat de redactie er in dit geval uit praktische overwegingen voor gekozen heeft een andere bewaartermijn te hanteren dan wat de selectielijst zegt: 5 jaar.

Overigens is de aanpassing van de bewaartermijn ook opgenomen in een lijst met mogelijke aanpassingen van de selectielijst die voor 2023/2024 in de planning staat.

We adviseren u daarom de termijn van 5 jaar aan te houden.

 

Terug naar overzicht