Bewaartermijn afgewezen principeverzoek 2016

Beste Zaalberg,

Wat is de bewaartermijn van een afgewezen principeverzoek in 2016 en op basis van welke categorie uit de toenmalige selectielijst is die bewaartermijn gebaseerd?

Antwoord: 

In 2016 was de selectielijst 1996, actualisatie 2012 van toepassing op de gemeentelijke archieven. Om te kijken naar de bewaartermijnen van principeverzoeken kan er in die selectielijst verwezen worden naar twee categorieën:

 • Categorie 3.6.2 (ruimtelijke ordening, bouw, aanleg en gebruik):
  • Conceptaanvragen in het kader van het vooroverleg voor een omgevingsvergunning:
   • – inzake cultuurhistorisch interessante of beeldbepalende bouwwerken : Bewaren
   • – overige: 20 jaar
 • Categorie 3.6.1 (ruimtelijke ordening, bouw, aanleg en gebruik):
  • Structuur-, bestemmings- en andere plaatselijke plannen
   • – voorbereiding (waaronder zienswijzen) 20 jaar
   • – voorbereidingsbesluiten ruimtelijke ordening 1 jaar na vervallen

De meest logische keuze is om te kiezen voor 3.6.2, maar u kunt dus ook kiezen voor 3.6.1 waarbij een principeverzoek dan gezien moet worden als de voorbereiding van een bestemmingsplan.

Het maakt overigens niet uit of het verzoek wordt toegekend of afgewezen. Indien een verzoek wordt toegekend, volgt namelijk een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning en die worden permanent bewaard.

Indien een verzoek wordt afgewezen, wil de verantwoordelijke afdeling dergelijke verzoeken vaak nog lang terug kunnen zoeken om te kunnen beoordelen welke verzoeken in het verleden zijn gedaan voor welke percelen.

Dat is ook zo opgelost in de huidige selectielijst. Ook daar maakt het niet uit of een principeverzoek wordt afgewezen of toegekend: de bewaartermijn is 20 jaar na afhandeling.

De selectielijst 1996 gaf dan nog aan dat cultuurhistorisch interessante of beeldbepalende bouwwerken permanent bewaard moeten worden. Hiermee worden ook principeverzoeken bedoeld. Het is namelijk interessant om te weten welke plannen er voor een historisch plan zijn geweest. Deze mogelijkheid wordt in de huidige selectielijst niet expliciet aangegeven, maar dit wordt wel geadviseerd onder paragraaf 1.3.

 

Terug naar overzicht