Redactie VIND-IM publiceert inventarisatie Wet open overheid en Wet elektronische publicaties binnen Model-DSP voor Waterschappen.

Om te voldoen aan de verplichtingen tot openbaarmaking uit de Wet open overheid en tot bekendmaking onder de Wet elektronische publicaties moeten overheidsorganisaties proces voor proces, document voor document gaan inventariseren op welke processen en documenten deze plichten betrekking heeft. De redactie van VHIC neemt dit werk uit handen en publiceert voor klanten van VIND IM een uitgebreide inventarisatie met verantwoording waarin zij toelichten hoe zij de Bekendmakingswet en de Wet open overheid in het Model-DSP voor Waterschappen gaan verwerken. Hiermee ligt er in feite een blauwdruk voor de implementatie van de Woo voor gemeentelijke organisaties op document-niveau en wordt de gehele inventarisatie uit handen genomen. Tevens is ook de Verkeersbesluitenapplicatie en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) in dit overzicht meegenomen.

Meer informatie: Redactie VIND-IM publiceert inventarisatie Wet open overheid binnen Model-DSP.

#modeldsp #informatieplattegrond #sdu #vind #vhic #woo

Terug naar overzicht