Opstellen handboek vervanging

Wanneer je organisatie de overstap maakt naar volledig digitaal werken, komt er een moment waarop je wellicht het papieren archiefmateriaal dat geschikt is voor digitale opslag wilt digitaliseren. Dit vereist een zorgvuldige aanpak. Het digitaliseringsproces van archiefmateriaal moet voldoen aan verschillende eisen en normen. Hoe je dit binnen je organisatie organiseert en uitvoert, wordt vastgelegd in een Handboek Vervanging. Dit handboek wordt beoordeeld door jouw archiefinspecteur. Als niet aan de gestelde eisen wordt voldaan, is vervanging niet toegestaan. Het is dus van groot belang om dit correct te regelen. Hoe ga je nu verder met het opstellen handboek vervanging?

Wil je de stap zetten naar volledig digitaal?

Het opstellen van een Handboek Vervanging vraagt om gespecialiseerde expertise. VHIC ondersteunt je bij het definiëren en documenteren van de technische vereisten, procesinrichtingen en kwaliteitsprocedures in het Handboek Vervanging. Gezamenlijk begeleiden we je door het proces naar een volledige vervanging. En maken zo de weg vrij voor volledig digitaal werken in jouw organisatie.

Neem contact op om te ontdekken hoe we elkaar kunnen helpen.

Kom in contact

Heeft de organisatie behoefte aan heldere afspraken voordat de vernieuwing van  informatiemanagement een hoge vlucht neem?  Wij helpen je graag verder.