Om de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van informatie te waarborgen zijn tal van oplossingen beschikbaar.

Tegelijkertijd brengt de privacywetgeving steeds strengere verplichtingen met zich mee. Onze opleidingen maken je bewust van de eisen, risico’s en oplossingen.

Beveiligingsrisico’s

In de digitale wereld is alle informatie twee klikken verwijderd voor iedereen met de juiste apparatuur en de juiste toegangscodes. Hierdoor kleven aan digitale informatie meer beveiligingsrisico’s dan aan papieren informatie. Digitale informatie is immers sneller te vermenigvuldigen, te transporteren, te verminken, wanneer er lekken in de informatiehuishouding bestaan. Naar deze lekken zijn kwaadwillenden (maar ook ethische hackers) continu op zoek.

Privacy en wetgeving

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor privacy. Steeds vaker worden allerlei gegevens over personen gecombineerd om te komen tot een profiel van iemand. Door cookies wordt het zoekgedrag van iemand in kaart gebracht en door deze gegevens te analyseren kan al snel een redelijk accuraat beeld van een persoon worden geschetst. Gelukkig worden mensen, maar ook de wetgever zich hier steeds bewuster van en wordt de wetgeving aangescherpt. De nieuwe Europese privacy wetgeving stelt strenge eisen aan verwerkingen van persoonsgegevens en betrokkenen waarop de persoonsgegevens van toepassing zijn krijgen steeds meer rechten.

Bekijk hieronder het opleidingsaanbod van het thema: Informatieveiligheid en privacy