Vergoedingen personenalarmering

Beste Zaalberg,

Vanuit onze gemeente worden vergoedingen verstrekt voor personenalarmering voor thuis. Er komt een aanvraagformulier binnen bij de gemeente, die vervolgens informatie toesturen naar de aanvrager vanuit een derde partij (aanbieder van het product), waarna de aanvrager een keuze maakt voor een abonnement en de gemeente (een deel van) het bedrag vergoedt. De gemeente biedt dit aan als dit vanuit de zorgverzekeraar niet wordt vergoed. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-personenalarmering-voor-thuis-vergoed

Momenteel wordt dit in het zaaksysteem ingeboekt als zijnde een ‘subsidie’. Deze term komt ook terug op het aanvraagformulier (wat door de gemeente zelf is opgesteld). Het is echter een discussiepunt of dit het juiste werkproces is. Van collega’s begreep ik dat er niet echt een toetsing plaatsvindt bij het afgeven van de vergoeding en in de subsidieregeling vind ik het niet terug. Mijn vraag aldus: is hier sprake van een subsidie of verdient het de voorkeur om dit als lokaal proces in de i-navigator op te nemen?

Antwoord: 

De vraag is eigenlijk: op basis waarvan wordt de vergoeding verstrekt. Ik vermoed dat de vergoeding verstrekt wordt vanuit de WMO gezien artikel 3.1 van uw Verordening WMO. In de i-Navigator zou dat dan vallen onder het zaaktype ‘Wmo algemene voorziening’. De bewaartermijn is dan 15 jaar.

Indien dit niet onder de Wmo valt maar onder een andere regel is de bewaartermijn slechts 7 jaar en zou u inderdaad dit kunnen zien als een soort van subsidie.

Of u hier een apart zaaktype oor moet inrichten is afhankelijk van hoe de aanvraag binnen komt: hebt u een webformulier dat automatisch een zaak moet starten, dan heeft u een apart zaaktype nodig. Als dat niet het geval is, dan kunt u het eventueel generiek oplossen.

Terug naar overzicht