Tankreiniging

Beste Zaalberg,

Kunnen jullie mij ook vertellen onder welke categorie van de selectielijst tankreiniging valt?

Tanksanering: het weghalen / verwijderen van de tank.
Tankreiniging: bedrijven hebben de verplichting om 1x per 5 jaar de tank te laten reinigen.

Een tanksanering valt onder cat. 11.1.6, maar een tankreiniging kunnen we niet vinden in de selectielijst.

Antwoord:

Het reinigen van een tank is een voorwaarde uit de milieuvergunning. In de Selectielijst 2017 is geen specifiek resultaat aanwezig voor het controleren van de milieuvergunning. Daarmee valt het onder resultaat 12.1 met een bewaartermijn van 5 jaar na afhandeling. In de Selectielijst 2020, die binnenkort wordt vastgesteld, is resultaat 12.1.11 Controle omgevingsvergunning milieu opgenomen met een bewaartermijn van 20 jaar. Voor documenten die betrekking hebben op de periode 2017 t/m 2019 moet u eigenlijk de Selectielijst 2017 volgen en dus de termijn van 5 jaar aanhouden. U heeft echter ook de mogelijkheid om in het Strategisch Informatie Overleg (SIO) te besluiten om de Selectielijst 2020 te volgen en daarmee te kiezen voor 12.1.11 en een bewaartermijn van 20 jaar. Dit dient u dus dan wel formeel vast te leggen.

Terug naar overzicht