Selectielijst 2020 – 8.4.1

Beste Zaalberg,

Naast aanvraag uitkeringen (voorziening) – met besluit toegekend, afgewezen, ingetrokken, buiten behandeling gesteld hebben wij ook zogenaamde “No shows”…
Mensen die een uitkering vragen en bij de “poort” worden tegenhouden, doordat ze toch werk vinden of scholing gaan volgen.
Er volgt geen formeel besluit. Kunnen deze “No Shows” gezien worden als een afgebroken voorziening ?

Antwoord:

In de gevallen die u beschrijft, wordt de aanvraag afgebroken door de aanvrager. De gemeente zelf neemt in zijn geheel geen beslissing (bij het buiten behandeling laten van een aanvraag besluit de gemeente dat te doen.
U dient dan inderdaad te verwijzen naar resultaat 8.4.1 met de wat lastige bewaartermijn van 6 weken. De VNG heeft deze bewaartermijn in de Selectielijst 2020 opgenomen om gemeenten erop te wijzen dat de persoonsgegevens in deze aanvragen zo snel mogelijk vernietigd dienen te worden.

Terug naar overzicht