Selectielijst – 12.1.1

Beste Zaalberg,

Hier is men gewoon om alles tussen toekenning uitkering en beëindiging te bewaren.
Dus ook de hercontroles, terugvorderingsonderzoeken (heronderzoeken, onderzoeken, onderzoek stand van zaken terugvordering).

Op sommige onderzoeken volgt een rapport met een besluit (brief aan klant) en bij sommige onderzoeken volgt er alleen een rapport.
Met besluit moet je denken aan: ongewijzigde voortzetting, wijziging uitkering, intrekking uitkering bepaalde periode

Zouden deze stukken volgens de selectielijst 12.1.1 na afhandeling (procestermijn nihil) op 10 jaar gezet moeten worden?

Betreft dit dan onderzoeken waar op een besluit is of zonder besluit?

Antwoord:

Ik verwijs u naar paragraaf 5.5.2 van de handreiking Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020: https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/handreiking-gebruik-selectielijst_20200506_0.pdf
Kort gezegd: indien een onderzoek aanleiding geeft tot aanpassing van de uitkering, kan dat bij de uitkering worden bewaard. Technisch gesproken leidt het onderzoek dan tot een aparte zaak (aanpassing uitkering) en krijgt het die bewaartermijn mee.
Meestal zijn het echter éénmalige sancties. Na 10 jaar hebben dat soort sancties geen meerwaarde meer voor het dossier en kunnen dus vernietigd worden. Als het een sanctie betreft met een looptijd (b.v. een invordering) mag de zaak 10 jaar worden bewaard tot na afloop van de invorderingsprocedure.

 

Terug naar overzicht