Proces-verbaal van vernietiging

Beste Zaalberg,

Ik ben bezig met het opstellen van een model van het proces-verbaal (PV) van vernietiging van verkiezingsmaterialen. Ik heb op het internet hiervan geen voorbeelden gevonden.

1). Ondertekent de burgemeester het PV of is dit afhankelijk van eventuele mandatering?
2). Is op deze vernietiging ook van toepassing dat er vooraf machtiging tot vernietiging moet worden verkregen van de archivaris?
3). Dient in de aanhef van het PV worden verwezen naar de artikelen in de Kieswet, volstaat een verwijzing naar art, 8 Archiefbesluit of dienen beide te worden genoemd?

Antwoord:

In de archieven van de gemeenten zullen zeker processen verbaal van vernietiging van verkiezingsdocumenten aanwezig zijn.
De vernietiging van deze documenten vindt plaats conform de Kieswet. De burgemeester is verantwoordelijk voor de vernietiging. Of dit gemandateerd kan worden is ons niet bekend.
De vernietiging van deze documenten is geregeld in de Kieswet. Machtiging van de archivaris is hiervoor niet nodig. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het proces-verbaal van vernietiging in het archief is opgenomen.

 

Terug naar overzicht