Openbaarheid van originele persoonskaarten

Beste Zaalberg,

Ik krijg een verzoek van een burger om gegevens uit een persoonskaart, maar mag ik die geven en wat mag ik dan geven. Daarnaast nog even dit. Het CBG zijn deze gegevens wel beschikbaar, maar waarom daar wel? Meneer deed dit namelijk bij het CBG maar die waren nog niet zo ver.

Antwoord:

Er is de laatste jaren een enorme discussie geweest over persoonskaarten. In de regel worden op persoonskaarten een beperking van de openbaarheid gezet van 75 jaar om er voor te zorgen dat niet zomaar persoonsgegevens van levende personen openbaar worden.
In het verleden hebben veel streekarchieven deze persoonskaarten gescand en vervolgens op de website gepubliceerd nadat deze 75 jaar was verstreken. Echter, op persoonskaarten werden ook gegevens van de kinderen van het gezin bijgehouden en vaak leven die na 75 jaar nog. Er zijn dus klachten geweest van mensen die zichzelf terugvonden op internet zonder dat zij daarvoor toestemming hadden gegeven. Een rechter heeft een paar jaar terug bepaald dat de streekarchieven in overtreding waren van de Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG.
Veel streekarchieven hebben de kaarten vervolgens weer van de website afgehaald. Een paar hebben ze inmiddels weer terug gezet, maar daarbij hebben ze de gegevens van de kinderen wel zwart gemaakt.
Dit kan dus de reden zijn waarom het CBG nog niet zover is.

U moet zich dus afvragen of:
– De persoonskaart ouder is dan 75 jaar is en er geen beperking van de openbaarheid meer van toepassing is.
– De persoonskaart betrekking heeft op de aanvrager. Is dat niet zo, moet u gegevens van levende kinderen op die kaart onleesbaar maken voor dat u deze verstrekt aan de aanvrager. U kunt in dat geval alleen openbare gegevens verstrekken. Heeft de aanvrager wel een relatie met de gegevens op de persoonskaart, dan verzoekt hij eigenlijk om informatie over zichzelf en kan hij/zij de hele kaart inzien.

U kunt deze vraag overigens ook het beste even voorleggen aan uw functionaris persoonsgegevens.

Terug naar overzicht