(her)Benoeming lid van raad van commissarissen

Beste Zaalberg,

Onze gemeente is aandeelhouder van Omrin. Binnen Omrin wordt een herbenoeming gedaan voor een lid van raad van commissarissen, de gemeente moet hier wel of niet mee instemmen.

Moeten wij deze benoeming als gemeente bewaren, of kan dit op vernietigen en zo ja, welke termijn?

Antwoord: 

Ik moet constateren dat dit niet heel duidelijk in de selectielijst staat aangegeven, iets wat bij een volgende versie hersteld gaat worden.

Indien het hier gaat om benoemingen van externen (mensen die niet behoren tot de gemeente) dan kunt u het beste verwijzen naar resultaat 11.1.13. Dit resultaat verwijst nu nog alleen naar financiële stukken, maar gaat dus uitgebreid worden. De bewaartermijn daarvan is 5 jaar.

Indien een wethouder of burgemeester van uw organisatie benoemd wordt, verwijzen we naar resultaat 17.1.1 (Bewaren).

 

Terug naar overzicht