Exploitatieovereenkomst

Beste Zaalberg,

In de selectielijst staat dat anterieure exploitatieovereenkomst na 10 jaar vernietigd mag worden. Wij hebben ze echter altijd bewaard, wat is nu juist.

Antwoord:

Een anterieure exploitatieovereenkomst is een overeenkomst waarin de gemeente afspraken met een initiatiefnemer maakt over de ontwikkeling en eventuele grondexploitatie van een gebied. Uiteindelijk vertaalt zich dat naar een bestemmingsplan en eventueel een grondexploitatie. Met andere woorden: de anterieure exploitatieovereenkomst kan worden gezien als onderdeel van de voorbereiding van een bestemmingsplan.
De overeenkomst zelf werd in de selectielijst van 1996 niet specifiek benoemd en vandaar uit is er geen verplichting om deze overeenkomst permanent te bewaren. Bij anterieure exploitatieovereenkomsten werd verwezen naar categorie 2.17 van de selectielijst 1996: 7 jaar na vervallen van de administratieve verplichtingen. Vaak werd in het verleden de anterieure exploitatieovereenkomst opgeborgen in het dossier over het opstellen van het bestemmingsplan en werd als onderdeel van die voorbereiding toch bewaard. Echter, die verplichting is er dus nooit geweest.

In de selectielijst van 2017 en 2020 is deze lijn doorgetrokken: de anterieure exploitatieovereenkomst is nog steeds niet aangemerkt als een te bewaren document. Tegenwoordig wordt er verwezen naar resultaat 16.1 van de selectielijst 2020: V 10 jaar na einde van de overeenkomst.

Met andere woorden: op zich is het niet vreemd dat in het verleden de overeenkomst permanent bewaard werd, maar dat heeft dus nooit gehoeven.

 

Terug naar overzicht