Circualire, voorschriften en richtlijnen andere overheden

Beste Zaalberg,

Welk proces moeten we gebruiken voor het registreren van voorschriften, circulaires van provincie en rijksoverheid?

Antwoord:

Dit is het zaaktype ‘Voor kennisgeving aannemen’. Als dan een medewerker vindt dat er nieuw beleid moet worden opgesteld door de gemeente, dient hij/zij zelf een vervolgzaak te starten.

U kunt overigens alle vragen over het Model-DSP stellen aan : helpdesk.dsp@sdu.nl

U kunt dit mailadres ook vinden in de i-Navigator onder ‘help-mail helpdesk’. Dan krijgen wij ook te zien welke versie van de i-Navigator en het model-dsp u gebruikt.

Terug naar overzicht