Bij inzet ambulance-eenheid bewaartermijn huiselijk geweld tav zorgvrager en huisgenoten

Beste Zaalberg,

Voor 1 van onze moederorganisaties (RAV) ben ik op zoek naar de bewaartermijn omtrent de volgende specifieke melding. Vanuit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling dient bij iedere inzet van een ambulance-eenheid getoetst te worden of er een situatie is waarin hulpverleners zich zorgen maken over de zorgvrager of diens huisgenoten.

Antwoord:

De selectielijst 2020 voor gemeenten en intergemeentelijke organen heeft geen specifiek resultaat voor het doen van meldingen onder de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. U moet dus kijken naar het proces dat de RAV uitvoert.

In dit geval bekijkt de RAV of zij aangifte moet doen bij een instantie (meestal Veilig Thuis) van een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dat valt daarmee onder Proces 29. Bij resultaat 29.1 staat in de toelichting ook als voorbeeld genoemd ‘aangifte bij politie en instanties’. Daar is de bewaartermijn 5 jaar. Deze bewaartermijn sluit ook aan bij de bewaarmijn van maatregelen die daarna door andere instanties worden getroffen, zoals een tijdelijk huisverbod door gemeenten.

Indien de RAV besluit geen aangifte te doen, geldt resultaat 29.2 met een bewaartermijn van 1 jaar.

Terug naar overzicht