Bewaartermijn WKPB besluiten voor tijdelijke sluiting woningen op grond van Damoclesbeleid

Beste Zaalberg,

In het kader van handhavingsbeleid worden soms woningen tijdelijk (voor 6 maanden) verzegeld in verband met een overtreding op grond van de Opiumwet. (Damocles beleid)
De publiekrechtelijke beperking wordt opgenomen in BRK-PB.
Kunt u mij aangeven welk bewaartermijn (selectielijst item) ik moet hanteren voor het besluit tot sluiting van het pand.

Antwoord: 

De besluiten onder de Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Besluiten worden inderdaad opgenomen in de Basisregistratie Kadaster, onderdeel Publiekrechtelijke Beperkingen. Omdat deze documenten worden opgenomen gaan sommige mensen ervanuit dat deze documenten daarmee permanent bewaard moeten worden zoals dat geldt voor de meeste basisregistraties. Voor de BRK-PB bestaat deze verplichting echter niet.

In het geval van de sluiting van een woning voor 6 maanden, vervalt de noodzaak om dit document in de BRK te hebben staan na die 6 maanden. Het register bevat namelijk alleen de lopende, actuele opgelegde beperkingen.

Daarom is het ook niet nodig dit document langer in de BRK te hebben staan. Voor het plaatsen (en verwijderen) van een document uit de BRK wordt daarom verwezen naar resultaat 9.1 van de selectielijst (V1 jaar na vervallen/beëindiging).

Uiteraard is het wel zo dat de sluiting van de woning de uitkomst van een handhavingszaak is. Dus het besluit om de woning te sluiten wordt in de handhavingszaak 10 jaar bewaard onder resultaat 12.2. Het plaatsen van het besluit in de BRK-PB wordt dus min of meer als een apart zaaktype gezien: in het Model-DSP is dat het zaaktype ‘WKPB mutatie verwerking’.

 

Terug naar overzicht