Bewaartermijn uitkeringsoverzichten wachtgeld politieke ambtsdragers

Beste Zaalberg,

Na afloop van een politieke ambtstermijn kunnen voormalige politiek bestuurders aanspraak maken op een wachtgeldregeling.

De procestermijn van de APPA regeling is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Kunt u aangeven op grond van welk selectielijst-item we het zaakdossier wachtgeld dienen te bewaren?

Antwoord: 

De gemeente hoort sowieso (permanent) de termijn te bewaren gedurende welke een wethouder in dienst was. Voor de APPA geldt daarnaast dat dit wordt uitgevoerd door Uitvoeringsorganisatie wet Appa. De gemeente ontvangt daarvan elke jaar overzichten. Deze overzichten zijn financiële overzichten waarvoor standaard een bewaartermijn van 7 jaar geldt. Het is niet nodig om deze overzichten langer te bewaren: dat gebeurt door de uitvoeringsorganisatie.

 

Terug naar overzicht