Bewaartermijn terugbelverzoeken

Beste Zaalberg,

Wij gebruiken een klantcontactapplicatie waarin we ook terugbelverzoeken van externe klanten vastleggen. In deze applicatie willen we ook vernietigen. Welke termijn moeten we hanteren voor het vernietigen van terugbelverzoeken?
Ik zelf zie twee opties, maar twijfel welke juist is.
6.1.3 Informatieverzoek 1 jaar bewaren
!9.1 Secretariaat voeren en gegevens administreren – generiek resultaat 5 jaar bewaren

Antwoord: 

Technisch gesproken hoort het terugbelverzoek bewaard te worden bij de zaak waar het over gaat. Dat is natuurlijk lastig te beoordelen.

Als we dan kijken naar de AVG die zegt dat persoonsgegevens alleen bewaard mogen worden als er een grondslag voor, lijkt het 5 jaar bewaren van terugbelverzoeken veel te lang.

Daarom kunt u het beste een terugbelverzoek als een informatieverzoek beschouwen en op die manier de bewaartermijn bepalen (1 jaar).

Terug naar overzicht