Bewaartermijn planschadeverzoeken

Beste Zaalberg,

Bij ons in X wordt een windmolenpark aangelegt dmv een rijksinpassingsplan. Op dit moment krijgen wij planschadeverzoeken binnen die wij doorsturen naar de R.V.O. We controleren wel op de compleetheid van het verzoek maar nemen het dus niet inhoudelijk in behandeling.
Hoe en waar moeten wij dit archiveren? Het zou 19.1 kunnen zijn maar is die termijn lang genoeg? Of juist te lang omdat we alleen maar een doorgeefluik zijn.

Antwoord:

Indien iemand een planschadeverzoek wil indienen, moet hij/zij dat bij de gemeente doen. De gemeente is vervolgens verantwoordelijk voor het doorsturen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De gemeente heeft dus wel degelijk een taak in het proces omtrent de planschadevergoeding. Nadat de aanvraag is doorgestuurd, is de taak van de gemeente afgelopen en ziet zij niks meer over de aanvraag.

Bij de gemeente valt het behandelen van een aanvraag voor planschade onder Proces 6 van de Selectielijst voor gemeenten. Voor de gemeente is het resultaat van de zaak echter niet ‘Ingewilligd’ (6.1) , ‘Afgewezen’ (6.2) of ‘Afgebroken’ (6.3).

19.2 past ook niet omdat dat gaat over gegevens die niet verwerkt worden (zoals ‘voor kennisgeving aannemen’).

Omdat de aanvraag onder Proces 6 valt en er geen sprake is van een oordeel (‘ingewilligd’ of ‘afgewezen’), blijft alleen 6.3 ‘Afgebroken’ (V 1 jaar na afhandeling) over, waarbij het proces wordt ‘afgebroken’ omdat de gemeente niet de behandelaar is van de aanvraag.

Terug naar overzicht