Bewaartermijn jeugdhulp

Beste Zaalberg,

Is er verschil in bewaartermijnen voor Nuldelijnszorg, Eerstelijnszorg, Tweedelijnszorg en Derdelijnszorg voor Jeugdhulp? Bijvoorbeeld als er een paar gesprekken zijn geweest met een jongere is dat een vorm van zorg, maar kun je dan zeggen dat er een individuele jeugdhulp voorziening is verstrekt? Of is daar pas sprake van als er een indicatie komt waar een beschikking uit rolt om dure specialistische zorg te bieden?
Moet je in beide gevallen het dossier 15 jaar bewaren?

Antwoord:

Er is geen verschil tussen de graad van zorg. U dient te kijken naar welke proces de gemeente uitvoert en daar het juiste resultaat uit de selectielijst koppelen.
In dit geval dient u ook de procedure te begrijpen over hoe de jeugdhulp wordt verstrekt.
Er wordt namelijk eerst een jeugdhulpplan opgesteld en pas daarna worden voorzieningen verstrekt. De gesprekken waar u het over heeft, dienen ter voorbereiding van dat jeugdhulpplan.
Dat plan valt onder resultaat 3.1.4 van de selectielijst, V 15 jaar na afhandeling (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit).
Als dat plan niet wordt opgesteld en dus niet wordt vastgesteld, geldt 3.2 (V 5 jaar).
Als een voorziening wordt verstrekt, geldt 8.1.2 (V 15 jaar na afhandeling (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed jeugdhulpverlener voortvloeit).

P.s. per 1 januari geldt vanwege de wijzigingswet WGBO een bewaartermijn van 20 jaar.

Terug naar overzicht