Bewaartermijn ingekomen brieven gericht aan de gemeenteraad

Beste Zaalberg,

Is er een aparte bewaartermijn voor ingekomen brieven die gericht zijn aan de gemeenteraad, of zijn ze een onderdeel van de vergaderstukken en daarmee permanent te bewaren?

Antwoord: 

Ingekomen brieven die gericht zijn aan de gemeenteraad of een gemeenteraadslid vallen in het Model-DSP onder B1146 Brief aan gemeenteraad(slid) en de bewaartermijn is V5 jaar na afhandeling op grond van generiek resultaat 19.1 van de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020.

Er is dus een bewaartermijn voorzien in de Selectielijst voor deze brieven.

 

 

 

Terug naar overzicht