Bewaartermijn gemigreerde applicatie/database

Beste Zaalberg,

Wij zijn onlangs overgegaan naar een nieuw zaaksysteem en hebben alle data uit ons oude systeem gemigreerd naar het nieuwe zaaksysteem. Vanuit ons team systeembeheer krijg ik nu de vraag hoe lang de oude omgeving van het zaaksysteem bewaard moet worden.

Antwoord:

Er is geen officiële bewaartermijn voor een afgesloten database. Het draait uiteraard om de bewaartermijn(en) van de zaken/informatie in die database. Die informatie heeft u overgezet naar een andere database en blijft dus bewaard.

Dat betekent dat de oude database zijn waarde heeft verloren. Technisch gezien kan de database dus worden vernietigd.

Praktisch gezien wilt u wel een backup hebben van de migratie. Soms kan het even duren voordat helemaal duidelijk is of een migratie volledig is gelukt. Daarom wilt u wel de database wat langer bewaren: sommige organisaties kiezen dan voor 3 maanden, 6 maanden of een jaar. In de tussentijd dient u controles uit te voeren of de migratie is geslaagd. Zo niet, dan moet dit opnieuw gebeuren.

 

Terug naar overzicht