Bewaartermijn en selectie-item ongeldig verklaring rijbewijs

Beste Zaalberg,

Kunt u mij van advies dienen over de juiste wijze van archivering / bewaartermijn van een besluit tot ongeldig verklaring rijbewijs?
Normaliter is het 1 jaar na looptijd van het procesobject ( 5 of 10 jaar) maar nu is achteraf gebleken dat het rijbewijs is afgegeven op basis van onjuist verstrekte gegevens door de aanvrager ten tijde van de aanvraag. Het besluit tot ongeldigverklaring is 21 februari 2023.

Antwoord: 

In de selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 is onder resultaat 7.1.24 een resultaat opgenomen met de omschrijving ‘Fraudemelding rijbewijs’. Deze heeft een bewaartermijn van 1 jaar na vervallen van de oorspronkelijke geldigheid van het rijbewijs, zoals staat uitgelegd in de toelichting van dat resultaat. Dat betekent dat als het rijbewijs tot 2029 geldig was/zou zijn, de fraudemelding in 2030 vernietigd moet worden.

 

Terug naar overzicht