bewaartermijn asbestverwijdering melding

Beste Zaalberg,

Bij ons op kantoor is er verwarring ontstaan omtrent de bewaartermijn van een melding voor het verwijderen van asbest wanneer het minder dan 35 m2 betreft. Is het hier de bedoeling dat de I-navigator aangehouden dient te worden (vernietigen na 1 jaar)? of valt dit onder een sloopmelding en moet het blijvend bewaard worden?

Antwoord:

In de i-Navigator is het proces voor he melden van asbestverwijdering afgesloten met de volgende toelichting:
Dit werkproces is afgesloten, aangezien bij het verwijderen van asbest uit een bouwwerk 4 weken tevoren via het OLO een sloopmelding dient te worden gedaan (zie werkproces B1469) op grond van het Bouwbesluit 2012. Indien het gaat om een hoeveelheid van minder dan 35 vierkante meter, kan de sloopmelding 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden worden gedaan en is er geen asbestinventarisatierapport nodig.

Het valt dus inmiddels onder een sloopmelding en die moeten permanent bewaard blijven

Terug naar overzicht