Bewaarstrategie meldingen over zorgbureau

Beste Zaalberg,

CASUS

Een burger doet een melding bij de gemeente dat er mogelijk sprake is van fraude bij een zorgbureau.

Vragen
1. Onder welk selectie-item (werkproces) moet de melding gearchiveerd worden en wat is de bewaartermijn / procesnummer
2. Onder welk selectie-item (werkproces) moet het onderzoek naar de melding gearchiveerd worden en wat is de bewaartermijn / procesnummer?

Antwoord: 

We hebben hiervoor in het Model-DSP geen specifiek werkproces. In de regel horen meldingen van mogelijke fraude gedaan worden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het komt soms voor de gemeente deze melding ook ontvangt om vervolgens de melding zelf door te zetten naar de NZa.

Tevens zal de gemeente onderzoeken of het zorgbureau zich aan de afspraken heeft gehouden. Dan is het juiste zaaktype afhankelijk van hoe het geld verstrekt is aan het zorgbureau. Dit kan bijvoorbeeld zijn verstrekt als zijnde een subsidie. Dan zal de melding geregistreerd kunnen worden onder ‘Toezicht’ (B1155, V 5 jaar na afhandeling onder 12.1).

Indien er dan fraude wordt geconstateerd zal een handhavingszaak worden opgestart.

Wat vaker voorkomt is dat de gemeente het geld heeft verstrekt volgens een contract tussen de gemeente en het zorgbureau. De gemeente zal dan toezicht willen houden op de correcte uitvoering. Dit valt onder het zaaktype ‘Contract toezicht’ B1348 (V 7 jaar na afhandeling onder 12.1.5). Hier kan ook de melding van mogelijke fraude worden geregistreerd. Bij fraude zal de gemeente een civielrechtelijke procedure (V 5 jaar of 7 jaar afhankelijk van de uitkomst onder 26.1.1/26.1) opstarten.

In uw geval kan de melding geregistreerd worden onder ‘Contract toezicht’.

 

Terug naar overzicht