Beperking openbaarheid archief

Beste Zaalberg,

De gemeente Haarlem heeft een archief overgedragen in het verleden met beperkingen op de openbaarheid aan het Noord-Hollands Archief (NHA). Er moet nu een besluit genomen worden inzake de aanpassingen van de beperkingen van de openbaarheid op dit archief. Is het nemen van dit besluit een bevoegdheid van het Noord-Hollands Archief of van het College van burgemeester en wethouders van Haarlem. De directeur van het NHA is gemeentearchivaris van Haarlem. In verband met de actualiteit zou ik graag spoedig een antwoord van u willen krijgen.

Antwoord:

Ik verwijs u naar pagina 13 van de handreiking ‘Beperkt waar het moet’. Het is dus een taak van B&W, die zal moeten worden voorgelegd aan de provincie indien het gaat over het verlengen van de openbaarheid tot een termijn die langer is dan 75 jaar.
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/beperkt-waar-het-moet_20190726.pdf

Terug naar overzicht