Aanpassing selectielijst inburgeringwet/ traject

Beste Zaalberg,

Ik heb een vraag over de nieuwe wet inburgering WI2021 t.o.v. de selectielijst 2020. In de selectielijst 2020 wordt een inburgeringstraject genoemd onder voorzieningen verstrekken 8.1, met een bewaartermijn van 10 jaar. Echter in de Inburgeringswet staat een bewaartermijn van 5 jaar opgenomen. Wanneer komt er een aanpassing in de selectielijst met het oog op de inburgeringwet/ traject? Weten jullie al welke aanpassing het gaat worden? bijv. een toevoeging aan de onderdelen onder voorzieningen verstrekken (8)?

Antwoord:

De Wet inburgering is pas in 2022 ingegaan. De selectielijst is van 2020. Daarom staat de bewaartermijn van 5 jaar niet in de selectielijst.

Wetgeving gaat altijd vóór de selectielijst. Dat betekent dat u de bewaartermijn van 5 jaar vanaf 1 januari 2022 verplicht bent om te volgen, zelfs al heeft de selectielijst het dus nog over 10 jaar.

In een nieuwe versie van de selectielijst zal dit worden aangepast door nieuwe resultaten op te nemen (afhankelijk van welke processen worden uitgevoerd onder de nieuwe Wet inburgering). Het is op dit moment echter nog onduidelijk wanneer die nieuwe versie gaat komen. Waarschijnlijk wordt er gewacht tot de inwerkingtreding van het nieuwe archiefbesluit (verwacht juni 2024) omdat het dan de procedure makkelijker wordt.

Terug naar overzicht