Quickscan informatiebeheer

Ben je op zoek naar een optimale manier om informatie te beheren en ben je benieuwd hoe jouw organisatie op dit moment omgaat met informatie? Wij brengen dit graag voor je in kaart middels een quickscan informatiebeheer.

Belang optimaal informatiebeheer

Medewerkers werken steeds vaker tijd- en plaatsonafhankelijk. In de afgelopen twintig jaar ontstonden steeds meer documenten digitaal en is het mailverkeer sterk toegenomen. Kantoorautomatisering richt zich erop om medewerkers zelfstandig hun taken te laten uitvoeren, zonder dat verdere ondersteuning nodig is. Hierdoor documenteren en archiveren medewerkers hun werkzaamheden steeds vaker zelf. Vaak kan dit efficiënter. Willen medewerkers effectief kunnen (samen)werken, dan moet informatie beschikbaar, vindbaar en volledig zijn. Digitaal informatiebeheer kan hiervoor de condities scheppen. Daarvoor zijn wel goede afspraken nodig.

Quickscan

De quickscan informatiebeheer geeft je een beeld van de huidige informatiehuishouding. Je krijgt een advies over de mogelijke ontwikkeling van informatie- en archiefbeheer binnen de organisatie, zodat deze verbeterd kan worden.

Het onderzoek

Door enkele interviews en (kring)gesprekken, bezoeken aan de werkvloer en door het lezen van relevante beleidsnotities, vormen we ons een beeld van de huidige situatie. Op basis hiervan stellen wij een adviesrapport op met daarin de mogelijke stappen om het informatiebeheer te verbeteren.

Resultaat

De resultaten van het onderzoek beschrijven wij in een beknopt conceptrapport. Dit concept bespreken we met jullie. Vervolgens werken we dit uit tot een plan van aanpak met een daaraan gekoppeld tijdframe, zodat je direct met de verbeteringen aan de slag kunt.

Interesse?

Wil je weten hoe een verbeterd informatielandschap binnen jouw organisatie er uit kan zien? Laat VHIC dan een quickscan uitvoeren. Neem vrijblijvend contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.