Data zijn de grondstof voor kennis en kunnen een rijke bron vormen voor nieuwe inzichten. Binnen dit thema leren we professionals hoe zij waarde kunnen creëren uit data en wat daarbij de wettelijke kaders zijn.

Bron van kennis

Data zijn de bron van onze kennis. Alle wetenschappelijke kennis is gebaseerd op de systematische collectie en analyse van data. Ook de data die uw organisatie verzamelt of creëert kunnen worden gebruikt om te komen tot nieuwe inzichten, nieuwe kennis en daarmee tot betere of wellicht zelfs nieuwe dienstverlening. Met de nieuwe technologieën lijken de mogelijkheden onbeperkt en toepasbaar op alle denkbare schaalgroottes. Variërend van ‘slimme’ managementrapportages waarin data uit verschillende bronnen worden gecombineerd tot complete ‘big data’ oplossingen. Maar niet alles wat kan mag. Er komt voortdurend nieuwe wet- en regelgeving om paal en perk te stellen aan de ongewenste effecten van ‘big data’. In dit thema worden cursussen aangeboden die inzicht verschaffen in de mogelijkheden van jouw organisatie om – binnen de lijntjes van de wet – meer waarde te halen uit de beschikbare data.

Bekijk hieronder het opleidingsaanbod van het thema: Waardecreatie met data