Grip op informatie kan alleen wanneer je ook grip hebt op de onderliggende data. De opleidingen binnen het thema datamanagement reiken hiervoor kennis aan.

Het in kaart hebben welke gegevens waar worden verzameld, gebruikt en opgeslagen is voorwaardelijk voor consistente en verantwoordelijke bedrijfsvoering. Om af te dwingen dat overal in de organisatie op basis van de juiste – of in ieder geval dezelfde – data wordt gehandeld dienen algemene databeheerprincipes te worden toegepast.

Grip op data

Data zijn de brandstof van informatiesystemen en daarmee uiteindelijk van de gehele informatiehuishouding. Informatiemanagement is dan ook niet mogelijk zonder grip op de data. Welke data worden waar en wanneer geproduceerd, opgeslagen, gebruikt en vernietigd. Hoe bescherm je de integriteit van de data, voorkom je dubbele opslag van de data en – indien dit laatste niet kan voorkomen – hoe houd je de verschillende kopieën synchroon? Goed datamanagement vraagt – onder andere – om aanwijzing van kernregistraties, ‘werken onder architectuur’ en koppelingenbeleid. Het thema datamanagement omvat onderwerpen die raken aan deze vraagstukken.