De vele verschijningsvormen van informatie vandaag de dag maken het beheer ervan complex. Hierdoor is het hebben van een goed overzicht van welke informatie zich binnen uw organisatie waar bevindt essentieel. Overzicht is het voorportaal van orde. Het goed ordenen van informatie is iets van alle tijden. In de 19e eeuw publiceerde Johan Zaalberg, gemeentesecretaris van Zaandam een boekje dat destijds zorgde voor een omslag in de ordeningstructuur voor documentbeheer.  Zijn systematiek werd leidend in het informatiebeheer bij de overheid in de 20e eeuw. De ‘Code Zaalberg` vormde uiteindelijk de basis voor de Code VNG, die nog steeds bekend is als de Basis Archief Code. Inmiddels wordt deze steeds minder gebruikt, maar in de jaren vijftig van de twintigste eeuw hanteerde vrijwel alle gemeenten in Nederland dit stelsel als basis voor hun informatievoorziening. Zaalberg was hiermee een bron van vernieuwing binnen het vakgebied. Net als wij.

Bekijk de Zaalberg vragen