Selectielijst – Onderhoudsplicht/Verhaal

Beste Zaalberg,

Tegenwoordig wanneer een iemand uitkering heeft en er is sprake van een ex-partner, moet men zelf achter “alimentatie” aan.
In sommige gevallen is er nog sprake dat vanuit de gemeente verhaald wordt op de ex-partner van de cliënt.
Oftewel Onderhoudsplicht/Verhaal.
Waar vallen de stukken m.b.t. onderhoudsplicht/verhaal in de selectielijst onder?

Antwoord:

Bij het verhalen van een uitkering op de ex-partner wordt eerst gekeken of de ex-partner überhaupt een deel van de uitkering moet betalen. Dit dient u te zien als een controle op een uitkering in het sociale domein. Daarmee verwijzen we naar resultaat 12.1.1 van de selectielijst 2020: V 10 jaar na afhandeling.

In deze zaak wordt dus het besluit genomen om over te gaan tot het verhalen van de uitkering. Dan wordt een vervolgzaak gestart die de invordering van het verhaal regelt. Deze zaak loopt net zolang totdat de invordering is afgelopen en heeft een bewaartermijn van 7 jaar na afhandeling van de invordering. Gegevens die nodig zijn om de invordering goed te laten verlopen vallen onder de zaak van de invordering. Daar vallen dus ook gegevens onder die onder de beoordeling van het verhaal vallen.

 

Terug naar overzicht