Invoering nieuwe wet Abw

Beste Zaalberg,

Van 1963 t/m 31-12-1995 is er de Algemene Bijstands Wet ( ABW) geweest.
Per 01-01-1996 is er de Abw. Met de invoering van de nieuwe wet heeft elke cliënt een nieuwe intake gehad.
Mijn vraag is of ik deze twee periodes als twee afzonderlijke cliëntendossiers mag zien. Dit i.v.m. opschoning van cliëntendossiers.

Antwoord:

Het feit dat er een nieuwe wet in werking is getreden, maakt geen verschil uit voor de dossiervorming. Zo zorgt de komende WNRA er ook niet voor dat er 2 personeelsdossiers komen van de medewerkers van een overheidsorgaan: er blijft maar 1 dossier met 2 overeenkomsten: de aanstelling en de (nieuwe) arbeidsovereenkomst.

Het grotere vraagstuk uit uw vraag zit meer in het belang van de organisatie om ‘oude’ cliëntendossiers te bewaren. Een gemeente kan bijvoorbeeld maar van de afgelopen 5 jaar bijstand terugvorderen. Dit omdat een cliënt zijn financiële administratie vanuit het burgerlijk wetboek maar 5 jaar hoeft te bewaren en zich dus niet kan/hoeft te verdedigen tegen vorderingen over meer dan 5 jaar.
(nb. een éénmaal ingestelde vordering mag over een termijn van 20 jaar worden ingevorderd).

Vraag is dus welk belang uw gemeente heeft om gegevens over uitkeringen zo lang te bewaren. Er dient hier een gedegen afweging te worden gemaakt (vanuit de AVG) welke gegevens uw gemeente zolang wil bewaren dat de overgang van de wetgeving in 1995 een issue kan zijn.

Het lijkt daarom van de hand dat de dossiers van vóór 1996 sowieso worden vernietigd.

Terug naar overzicht