Identificeren “Verklaring van inburgering” binnen databestand

Beste Zaalberg,

Hoe kan je het document/bestand “Verklaring van inburgering” (selectielijst 2012 (cat. 3.14.3)) binnen databestand identificeren.
Probleem is dat na migratie er geen onderscheid te maken valt tussen te bewaren en te vernietigen componenten.

Antwoord:

Met de inwerkingtreding van de Wet inburgering en dus de intrekking van de Wet inburgering nieuwkomers in januari 2007 is de taak om een verklaring van inburgering te verstrekken door de gemeente aangepast naar een inburgeringsdiploma die door het ministerie werd uitgegeven. In de praktijk betekent dit dat er nog maar weinig dossiers/zaken zijn waarin een dergelijke verklaring aanwezig is. Indien u nog dossiers/zaken heeft van vóór 1 januari, dan dient u deze verklaringen permanent te bewaren. Deze bevatte bewijsstukken van afgelegde toetsen (op basis van art. 7.4.15 van de Wet educatie en beroepsonderwijs) of certificaten waaruit bleek dat de deelnemer het behaalde niveau had bereikt.

Het identificeren van deze documenten in een dossier/zaak is afhankelijk van de termen die de gemeente in die tijd heeft gebruikt. U dient dus te kijken naar de termen die uw gemeente in de periode tussen 1998 en 2007 (looptijd Wet inburgering Nieuwkomers) heeft gebruikt en daar uw zoekactie op afstemmen.

Als u te maken heeft met dossiers jonger dan 2006, hoeft u niet te zoeken: deze bevatten geen verklaringen.

 

Terug naar overzicht