Hotspotwaardigheid

Beste Zaalberg,

Ik ben benieuwd naar jullie zienswijze over de hotspotwaardigheid van alles wat corona betreft. Vallen daar straks ook de uitstellen van betaling, de toezicht- en handhavingszaken en de verzoeken om informatie (via zaaksysteem, via whatsapp) onder? Wij zijn geneigd om ook bij een hotspot niet álles te willen bewaren. Een gemeentearchivaris uit een andere regio wees mij er op dat dit nu wel wettelijk verplicht is.

Antwoord:

Er is geen ‘wettelijke verplichting’ om alles te bewaren van een hotspot: er is wel een verplichting vanuit de Selectielijst 2020 om een hotspotmonitor uit te voeren, maar als eenmaal iets als een hotspot is aangewezen, wordt nergens vermeld wat precies bewaard moet worden. Ook de handreiking Hotspotmonitor (2017) gaat hier niet op in.
De hotspotmonitor is bedoeld om informatie uit te zonderen van vernietigen dat een bijzondere trend of gebeurtenis in beeld brengt. Vanuit die gedacht is het niet nodig om alles te bewaren. In het SIO zou kunnen besproken welke informatie over een hotspot bewaard zou moeten worden. Daarbij kunnen andere methodes, zoals bijvoorbeeld een steekproef, worden ingezet. Belangrijk is dat een goed beeld van de hotspot wordt bewaard.

Terug naar overzicht