Digitalisering

Digitalisering biedt enorme kansen voor betere dienstverlening. Meer economische groei en een open en transparante organisatie. Maar dit brengt ook risico’s met zich mee. Informatie moet snel raadpleegbaar zijn en tegelijkertijd duurzaam opgeslagen. Dit vraagt om een aangepaste rol van informatiebeheerders.

Digitaliseringsbehoefte in kaart

VHIC helpt je via heldere afspraken naar een werkbare digitaliseringsstrategie. Van systeemkeuze (marktconsultatie, opstellen functionele eisen en wensen) tot implementatie van het gekozen informatiesysteem. Samen met onze adviseurs brengen we de digitaliseringsbehoefte van jouw organisatie in kaart.

Heb jeadvies nodig bij het digitaliseringsproces binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.