VHIC ondertekent voor het vijfde jaar op rij zelfverklaring ISO 26000

Voor de vijfde keer op rij heeft VHIC een zelfverklaring en referentiematrix rondom ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gepubliceerd. Hiermee laat VHIC zien welke ambities binnen MVO aandacht krijgen.

Tineke van Heijst benadrukt in de referentiematrix dat MVO een belangrijke pijler is in haar rol als directeur. Met de overname van het familiebedrijf twee en een half jaar geleden, nam zij namelijk ook de verantwoordelijkheid voor bijna vijftig medewerkers en indirect de mensen die aan hen verbonden zijn over. Één van haar belangrijkste prioriteiten binnen het MVO beleid is daarom ook een goed werkgeverschap. “In deze tijden van informatieoverload waarin iedereen altijd maar druk is, is dit geen eenvoudige taak. Een werk- en privébalans is hierbij essentieel.”

Richting klanten ligt de prioriteit op een open en transparante communicatie. “Dit jaar zijn we gestart om onze cursisten de door hun gevolgde opleiding te laten beoordelen via klantenvertellen. Dit geeft ons directe feedback en bruikbare verbeterpunten voor onze opleidingen en onze organisatie, én het biedt toekomstige cursisten een open en eerlijk inzicht in hoe anderen de VHIC Faculty ervaren. Ook de interne processen rondom het evalueren van onze dienstverlening, opleidingen en producten zijn aangescherpt. “Op die manier kunnen we dit alles nog beter afstemmen op de wensen van de klant en doorontwikkelen binnen ons motto: VHIC bron van vernieuwing”, aldus Tineke van Heijst.

Welke verbeteringen en successen VHIC nog meer bereikt heeft het afgelopen jaar en waar de focus het komende jaar komt te liggen, leest u terug in de nieuwe referentiematrix. Deze is samen met de zelfverklaring gepubliceerd op het ‘Publicatieplatform ISO 26000’ van de NEN.


Over ISO 26000
ISO 26000 is een internationale richtlijn die organisaties helpt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en te implementeren. In 2013 is VHIC begonnen met het invoeren van MVO in de organisatie. Deze zelfverklaring en referentiematrix is gebaseerd op een zogenoemd zelfonderzoek en de beoordeling van deze resultaten is vergeleken met de principes en richtlijnen uit de ISO 26000 norm.

ISO 26000 gaat uit van zeven MVO principes: accountability, transparantie, ethisch gedrag en respect voor stakeholderbelangen, wet- en regelgeving, internationale gedragsnormen en mensenrechten. Deze principes worden door VHIC als basis gebruikt om als organisatie een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied informatiemanagement en een duurzame samenleving.

Terug naar overzicht