Workshop metadata(standaarden) voor FAIR erfgoedonderzoek

In navolging van de Bootcamp Duurzame Data voor de Heritage Sciences verzorgt het Nederlandse E-RIHS netwerk een workshop over metadata. Deze metadata, eigenlijk data over data, bepalen in belangrijke mate hoe Findable, Accessible, Interoperable, en Reusable (FAIR) onderzoeksdata uiteindelijk worden opgeslagen en gedeeld. In de erfgoedwetenschappen is vaak sprake van interdisciplinair onderzoek en juist dan is het gebruik van metadata, en goede metadatastandaarden, extreem belangrijk.

Voor wie? 

Ben je een data steward, datamanager, of onderzoeker in de heritage sciences? Ben of word je verantwoordelijk voor het beheren van onderzoeksdata, of moet je onderzoeksdata gaan combineren met (museale) collectiedata? Dan is deze workshop een praktische introductie tot het gebruik van metadata en een basis voor verdere specialisatie op het gebied van metadata en goed Research Data Management.

Programma

Aan bod komen generieke metadata voor wetenschappelijke databestanden, preserverings metadata en het gebruik van services, zoals vocabulaires en thesauri, om metadata te standaardiseren en te verrijken. Specialisten van onder andere de Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis belichten metadata vanuit hun eigen discipline en met trainers vanuit DANS en het Netwerk Digitaal Erfgoed ga je als deelnemer zelf aan de slag.

Tijd en locatie

De workshop zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart van 13:00 tot 17:00 uur.

Locatie is het Trippenhuis van de KNAW

Kloveniersburgwal 29 in Amsterdam

Voor de workshop wordt gebruik gemaakt van een van de historische zalen van het Trippenhuis, deelnemers worden omringd door wetenschap en cultureel erfgoed.

Opzet training

Tijdens de workshop verwerf je de benodigde kennis en vaardigheden rond het gebruik van metadata in de erfgoedwetenschappen. Zowel voor wat betreft generieke als domein-specifieke metadatastandaarden.

Een ander leerdoel is het begrijpen en kunnen toepassen van “controlled vocabularies” en thesauri (termen) op erfgoedsonderzoeksdata.

Deelnemers wordt gevraagd eigen expertise en ervaringen actief te delen met de andere deelnemers in de verschillende oefeningen en opdrachten die tijdens de workshop worden ingezet. Voorafgaand aan de workshop wordt de nodige inlees informatie verstrekt.

Kosten en inschrijving

Deelname is kosteloos. Deelnemers die betrokken zijn bij het Nederlandse E-RIHS netwerk hebben in principe voorrang, maar ook geïnteresseerden en gemotiveerde cursisten afkomstig van andere musea, universiteiten en onderzoeksinstellingen, met een duidelijke connectie met de heritage sciences, zijn meer dan welkom.

De organisatie streeft naar een diverse en gebalanceerde vertegenwoordiging vanuit de Nederlandse musea en onderzoeksinstituten, met bij voorkeur niet meer dan twee of drie deelnemers per organisatie. Er kunnen maximaal 15 deelnemers meedoen, bij meer inschrijvingen dan beschikbare plaatsen wordt er een wachtlijst gehanteerd. Na inschrijving wordt deelname binnen enkele dagen bevestigd.

Voertaal / main language

De Voertaal is in principe Nederlands, echter bij de presentaties zal rekening worden gehouden met Engelstalige deelnemers. Van niet Nederlandstalige deelnemers wordt verwacht dat ze het Nederlandse wel enigszins begrijpen, vragen en discussies kunnen worden gesteld en gevoerd in de taal die de deelnemers prefereren.

In principle, the language of instruction is Dutch, but English-speaking participants will be taken into account during the presentations. Non-Dutch speaking participants are expected to understand Dutch to some extent. Questions and discussions can be asked and conducted in the language preferred by the participants.

Deze Workshop wordt aangeboden door E-RIHS Nederland, en georganiseerd door Data Archiving and Networked Services (DANS) in samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en VHIC Faculty.

Heb je vragen? Mail dan naar faculty@vhic.nl

Aanmelden

Aanmelden kan via het inschrijfformulier.