Webinars ‘Kwaliteitszorg in het informatie- en archiefbeheer’ 7 en 21 september 2021

VHIC organiseert in september webinars over kwaliteitszorg in het informatie- en archiefbeheer.

Kwaliteitszorg binnen het informatiebeheer. Een paar jaar geleden was dit nog een nieuw begrip. Inmiddels lijkt iedereen binnen het vakgebied zich bewust dat er iets moet gebeuren met kwaliteitszorg. Bovendien is de invoering van kwaliteitszorg een wettelijke verplichting (artikel 16 van de Archiefregeling). Én niet voor niets! Een goed ingericht kwaliteitszorgsysteem levert aantoonbare voordelen op voor het functioneren van uw organisatie.

Door vast te leggen aan welke eisen u moet voldoen, hoe u aan deze eisen voldoet en wie hier verantwoordelijk voor is kunt u verantwoording afleggen. Daarnaast kunt u ook verbeteracties opzetten en meten of deze verbeteracties effect hebben gehad. Zo kunt u stapsgewijs de kwaliteit in uw organisatie op het gebied van informatie- en archiefbeheer verbeteren.

Maar hoe pakt u dit aan? Hoe houdt u overzicht welke informatie moet worden aangeleverd, wie daar voor verantwoordelijk is? En hoe meet u eenvoudig hoe u ervoor staat en welk effect verbeteracties binnen uw organisaties hebben gehad op waar u staat? Daarvoor hebben wij het kwaliteitszorgsysteem IBA ontwikkeld.

In september organiseren wij twee keer het webinar ‘Kwaliteitszorg in het informatie- en archiefbeheer’. Tijdens dit webinar gaan we in op de nut, noodzaak en verplichting van het hebben van een kwaliteitssysteem voor informatie- en archiefbeheer. Ook presenteren wij onze oplossing: het kwaliteitszorgsysteem IBA.

De webinar wordt aangeboden op:

  • Dinsdag 7 september van 10.00 tot 11.30
  • Dinsdag 21 september van 10.00 tot 11.30

Inschrijven is heel eenvoudig via deze link en deelname is gratis. Wel is het aantal deelnemers per webinar beperkt op een maximum van 30 om interactie met de deelnemers mogelijk te maken.

Wilt u al meer weten over ons kwaliteitszorgsysteem IBA kijk dan hier.

Wij verwelkomen u graag tijdens een van onze webinars in september!

Terug naar overzicht