STAP-budget

**UPDATE**

Op 7 juli jl. is bekend gemaakt dat de Tweede Kamer heeft besloten dat het resterende STAP budget voor 2023 alleen gebruikt mag worden voor OCW-erkende opleidingen. Dit besluit gaat per direct in voor aanvragen in het tijdvak begin september tot eind november. Dit is vooruitlopend op het volledig stopzetten van het STAP budget per 1 januari 2024. De volledige tekst kunt u lezen in de kamerbrief. VHIC Faculty is een particulier opleidingsinstituut en biedt geen OCW-erkende opleidingen aan. De mogelijkheid om op onze opleidingen in te schrijven met gebruikmaking van STAP budget, komt dus te vervallen.