Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 is officieel vastgesteld

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de selectielijst voor de archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen vastgesteld. Dit is gebeurd na afhandeling van de zienswijzen die ingebracht waren in het kader van de publieke procedure voor terinzagelegging. Voor VHIC betekent dit een einde aan een mooi project waar we met trots op terug kijken.

In de Selectielijst zijn de bewaartermijnen van archiefbescheiden ongeacht de vorm vastgelegd.

Aanpassingen

De ingebrachte zienswijzen gaven aanleiding tot een aantal aanpassingen en verduidelijkingen in de selectielijst. In een aanvulling op bijlage 7 van de selectielijst is daarvan een overzicht opgenomen.

Vanaf 1 januari 2017

De Selectielijst 2017 is vastgesteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. De Selectielijst is dus van toepassing op archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017.

Oude selectielijst afgesloten

Bij het vaststellingbesluit is de oude Selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2012 afgesloten. Deze blijft van toepassing op archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt in de periode van 1 januari 1996 tot 1 januari 2017.

Actualisering handreiking en SelectTool volgt

Een actualisering van de Handreiking selectielijst en van de SelectTool wordt binnenkort beschikbaar gesteld via de website van de VNG. De Excel-versie van de opsomming van archiefbescheiden, waarmee gefilterd kan worden op taakgebied, is bijgewerkt.*

Staatscourant

Het vaststellingsbesluit is gepubliceerd op 6 juli jl. in de Staatscourant en is officieel in werking gereden vanaf de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant.


Krijg les van de opstellers van de Selectielijst

Wilt u effectief en snel de selectielijst toepassen? Dan bent u bij VHIC Faculty aan de juiste adres. De makers van de nieuwe selectielijst verzorgen een 1-daagse cursus waarin u leert hoe u de selectielijst in de praktijk moet toepassen.

Liever bij u op locatie? Geen probleem, alle opleidingen van VHIC Faculty kunnen ook incompany worden gegeven. Lees meer.

Terug naar overzicht