Round table tijdens Congres ‘Zaakgericht werken voor de overheid’

Op 13 september werd vanuit de Sdu en VHIC een rondetafelsessie georganiseerd op het congres ‘Zaakgericht werken voor de overheid’. De sessie stond onder leiding van Arjan Versteeg en Tineke van Heijst van VHIC.

Deelnemers van verschillende organisaties gingen met elkaar in gesprek over de Wet open overheid (Woo). Een breed scala aan lokale organisaties was vertegenwoordigd, van gemeenten en provincies tot waterschappen. Ervaringen, werkwijzen en ambities werden uitgewisseld met behulp van stellingen.

Uit de discussie viel over het algemeen op te maken dat elke aanwezige organisatie werk maakt van (het implementatieproces van) de Woo. Tegelijkertijd verschillen de ambitieniveaus tussen partijen nogal. Waar de een nog niet voldoet aan de Woo en hard werkt om dat wel voor elkaar te boksen, gaan andere organisaties tot het andere uiterste en maken al meer actief openbaar dan wat de Woo in fasen verplicht stelt. Daarnaast viel op dat veel organisaties moeilijk een beeld krijgen van de implementatie en het gebruik van het Platform Open OverheidsInformatie (PLOOI), en de toekomst.

We kijken terug op een leerzame en leuke sessie, waar nieuwe inzichten tot stand zijn gekomen door het uitwisselen van ervaringen en informatie. Er is nog een hoop werk te doen voordat we ons digitale informatiebeheer allemaal op orde hebben.

 

Terug naar overzicht