Krijg grip op je informatiehuishouding met VIND Informatiemanagement. 

Door deze complexe verdeling van verantwoordelijkheden is het essentieel dat iedere ‘informatiewerker’ werkt op basis van een gedeeld beeld van wat de organisatie doet, welke informatie daarbij een rol speelt en wat de afspraken zijn omtrent het beheer van die informatie: één gedeelde waarheid. Een ‘Single Point of Truth’ (SPOT). VIND Informatiemanagement biedt deze SPOT.

De kern van VIND Informatiemanagement is een model Documentair Structuur Plan (DSP), met daarin een overzicht van alle zaaktypen/processen die je als organisatie uitvoert. Per zaaktype / proces is aangegeven welke informatie hierbij een rol speelt en wat de omgangsregels hiervoor zijn. De processen zijn dusdanig voorzien van metadata dat ze de basis vormen voor de uitvoer van alle informatiefuncties. Het model is tevens aan te vullen met specifieke processen uit uw organisatie en te voorzien van lokale aanpassingen.

VIND Informatiemanagement wordt continu actueel gehouden, zodat de inhoud aansluit op geldende standaarden, richtlijnen, normen en wet- en regelgeving. Meer dan 300 organisaties maken dagelijks gebruik van VIND Informatiemanagement. In de afgelopen 15 jaar is veel van hun feedback in de vorm van best practices verwerkt in het product. Hierdoor sluit VIND Informatiemanagement perfect aan op de werkelijke situatie.

VHIC brengt VIND Informatiemanagement samen met Sdu op de markt. VIND Informatiemanagement is beschikbaar voor gemeenten, waterschappen, hoger onderwijs, woningcorporaties, veiligheidsregio’s, provincies en er bestaat een generiek model met daarin de PIOFACH taken. Op dit moment wordt ook gewerkt aan VIND Informatiemanagement voor omgevingsdiensten.

VHIC biedt organisaties ondersteuning bij de implementatie van VIND Informatiemanagement, kan helpen bij het volledig op maat maken van het product voor uw organisatie en verzorgt trainingen voor een optimaal gebruik en beheer van de bijbehorende tooling (i-Navigator).

Voor meer informatie of een demo, kijk op VIND – Informatiebeheer | Sdu